Vibrationsmätning

SPM - Vibrationsanalys
Mätning och analys av vibrationsspektrum (EVAM®Method)
Mätning och analys av vibrationsspektrum (EVAM®Method)
kräver väsentligt mer grunddata för att kunna tolka mätresultaten, men med stöd av SPMs omfattande analysprogram har Du möjlighet att angripa svåra problem där andra metoder inte ger klara svar.


EVAM®

EVAM® står för “Evaluated Vibration Analysis Method” och är SPM's senaste metod för utvärderad vibrationsanalys av industriella maskiner.

EVAM® kombinerar ett antal etablerade tekniker för vibrationsanalys med maskinspecifik statistisk utvärdering för att ge enkel och lättförstådd konditionsinformation. Metoden är framtagen för att ge en snabb och kostnadseffektiv analys av maskinkonditionen.

Denna metod ger mycket mer än vanlig spektrumanalys. Du får fem separata konditionsparametrar. Du kan välja specialanalys av felsymptom och arbeta med maskinspecifika utvärderingskriterier. Som alltid lägger SPM stor vikt vid de speciella villkor som gäller för industriell konditionskontroll - snabb och enkel identifiering av fel genom automatisk utvärdering av mätdata. Metoden används i SPMs portabla handinstrument och fast installerade mätsystem för automatisk utvärdering av tillstånd.
EVAM® arbetar i tre steg

1. Analys av tidsignal
EVAM® fyller gapet mellan bredbandsmätning av vibrationstal (enligt ISO-rekommendationer) och traditionell spektrumanalys som kräver hög nivå på användarutbildning. Utan att kräva mer tid eller kunnande, ger EVAM® mycket mer information än mätning av vibrationstal. Spektrumanalys är en integrerad del som möjliggör direkt mätning av ett stort antal specifika mekaniska fel.


2. Spektrumanalys
Tidsignalen presenteras i 9 olika vibrationsparametrar för rotationskraft, stötkraft och friktion, som ger en detaljerad bild av aktiva vibrationskrafter I maskinen.

EVAM® använder FFT för kalkylering av ett eller flera spektrum per mätuppdrag. För varje mätuppdrag kan användaren välja specifika felsymptom (obalans, uppriktningsfel, kuggingrepp, lagerskada etc.) från en förprogrammerad lista. Detta medför en stor tidsbesparing då man ej behöver söka i spektrumet efter relevant konditionsinformation. Felsymptomen framhävs automatiskt i spektrumet med individuella parametervärden. Detta möjliggör trendning av specifika maskinfel eller direkt utvärdering av kondition.


3. Maskinspecifik utvärdering av kondition
Basdata erhålls genom att samla in och medelvärdeberäkna ett antal mätvärden under maskinens normala drift. Alla mätvärden jämförs sedan med basdata och visas som konditionsvärden på en grön-gul-röd skala. Användaren erhåller omedelbart en detaljerad lägesrapport som täcker alla de valda felparametrarna, utan att behöva ägna tid till att söka och studera detaljer.
vibration energyvibration energy
vibration energy
spectrum analysisspectrum analysis
spectrum analysis
machine specificmachine specific
machine specific