Tjänster

Service med senaste tekniken - Rapporter och utvärderingar efter varje uppdrag.
Förebyggande underhåll eller akuta reparationer - Vi anpassar vår service till din verksamhet.                                     

Här följer ett axplock från vårat serviceutbud:
 •  Reparationer av elmotorer
 •  Lagerbyten
 •  Svetsarbeten
 •  Växlar
 •  Småmaskiner
 •  Tvättar
 •  Svetsar
 • Pumprenoveringar
 • Omlindning av elmotorer
 • Reparation och service i egen verkstad
 • Fältservice och reparationer
 • Lager- och transmissionsbyten
 • Svarv-, fräs- och svetsarbeten
 • Konstruktion av elektromekanik
 • Reparation och service på maskiner, allt från småmaskiner till kraftstationer
 • Energideklarationer
 • Termografering av byggnader
 • Termografering av EL-anläggningar
 • Mekanisk tillståndskontroll
 • Termografering
 • Lagerkondition (SPM)
 • Vibrationsmätning
 • Varvtalsmätning
 • Laseruppriktning av axelkopplingar
 • Laseruppriktning av remskivor