Termografering

Certifierad Termograför 

Med termografi skapas en värmebild som kan avslöja t.ex. luftläckage och isolationsproblem i byggnader.
Andra användningsområden för tekniken är bl.a. EL-fel, golvvärmeslingor och reglar som kan lokaliseras m.m.
Kontakta oss för mer information.
termo hustermo hus
termo hus