Laseruppriktning av remskivor

PAT - Laseruppriktning av remskivor
 
Fördelarna med uppriktning av remskivor är uppenbara:
Färre oplanerade stopp och stillestånd, längre serviceintervaller, mindre vibrationer och rembuller och längre livslängd för remmar och andra komponenter.
Drifts- och underhållskostnader är ett dyrt kapitel för många industrier.
Regelbundna kontroller och uppriktningar kan minska kostnaderna väsentligt.
En bidragande orsak till höga drifts- och underhållskostnader är feluppriktade remskivor.
Man bör också kontrollera remdrifter regelbundet för att undvika att man kör med slitna skivor, vilket drastiskt ökar slirningen och slitage på remmar och maskiner. 
PAT, Pulley Alignment Tool, är det senaste systemet från Fixturlaser för uppriktning vid remdrifter.
Proceduren är både enkel och mycket noggrann tack vare att man använder drivremsspåret som referens.
Traditionellt har noggrann uppriktning varit så tidskrävande att det inte har varit möjligt att genomföra detta regelbundet.
Därför har många företag valt att inte rikta upp remdrivna maskiner över huvud taget.
Med Fixturlaser PAT ®systemet kan man göra stora kostnadsbesparingar tack vare exakta uppriktningar och justeringar.

Fixturlaser PAT® mäter vinkelfel, parallellfel och vridavvikelser i ett moment.
remrem
rem