Tjänster

 Reparationer av elmotorer
 Lagerbyten
 Svetsarbeten
 Växlar
 Småmaskiner
 Tvättar
 Svetsar
 Med vår servicebuss kan vi även serva på plats
Service med senaste tekniken - Rapporter och utvärderingar efter varje uppdrag.
Förebyggande underhåll eller akuta reparationer - Vi anpassar vår service till din verksamhet.

Här följer ett axplock från vårat serviceutbud:
     Omlindning av elmotorer
●     Reparation och service i egen
       verkstad
●     Fältservice och reparationer
●     Lager- och transmissionsbyten
●     Svarv-, fräs- och svetsarbeten
●     Konstruktion av elektromekanik
●     Reparation och service på
        maskiner, allt från småmaskiner
        till kraftstationer
●     Energideklarationer
●     Termografering av byggnader
●     Termografering av EL-anläggningar
●     Mekanisk tillståndskontroll
●     Termografering
●     Lagerkondition (SPM)
●     Vibrationsmätning
●     Varvtalsmätning
●     Laseruppriktning av axelkopplingar
●     Laseruppriktning av remskivor